Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

a. Nguyên tắc chung:

            Người mua (Khách Hàng) khiếu nại trực tiếp với Shop ( Người bán)

Shop có trách nhiệm giải quyết trực tiếp các khiếu nại của Khách Hàng.

SANTPCN.COM chỉ giữ vai trò hướng dẫn và hỗ trợ Khách Hàng khi có khiếu nại với Shop.

b. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

           Tiếp nhận các thông tin khiếu nại của khách hàng/người dùng thông qua các kênh như liên hệ trực tiếp với công ty thông qua các thông tin được công khai trên website hoặc lập các văn bản khiếu nại gửi đến ban quản trị website.

            Địa chỉ nhận khiếu nại của người dùng/khách hàng trên website SANTPCN.COM :santpcn@gmail.com.

c. Thời gian xử lý khiếu nại

Thời gian xử lý mọi thông tin khiếu nại, tranh chấp nếu có xảy ra trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày kể từ khi nhận được khiếu nại của người dùng/khách hàng.

Quy trình xử lý các khiếu nại của khách hàng/người dùng

• Nếu trong khả năng và phạm vi xử lý của ban quản trị website SANTPCN.COM, ban quản trị website sẵn sàng hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất khi nhận được các phản hồi, khiếu nại về việc đăng tin/quảng cáo, hợp tác, đối tác của người bán/người dùng không chuẩn xác, sai sự thật … bằng việc hỗ trợ hạ tin, xóa tin, thông tin tới người đăng tin.

• Nếu vượt ngoài khả năng và phạm vi xử lý của ban quản trị website SANTPCN.COM vụ việc sẽ được giải quyết theo quy định của Pháp Luật. Vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tất cả các quy trình giải quyết và khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Dân Sự, Luật Khiếu Nại Tố Cáo và các quy định khác có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

• Tất cả các vấn đề khiếu nại phát sinh, quá trình hòa giải giữa hai bên đều phải được lập thành văn bản hoặc các giấy tờ, chứng thư có giá trị chứng minh để phục vụ cho quá trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp này.

• Tất cả các phương pháp giải quyết tranh chấp khiếu nại nếu phát sinh giữa các bên phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận, tôn trọng lẫn nhau và theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

• Ban quản trị website SANTPCN.COM cam kết nỗ lực và hợp tác tối ưu để giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng/người dùng