Hướng dẫn đăng ký thành viên và tạo gian hàng (Shop)

Hướng dẫn đăng ký thành viên và tạo gian hàng (Shop)

Hướng dẫn đăng ký thành viên và tạo gian hàng (Shop)

Hướng dẫn đăng ký thành viên và tạo gian hàng (Shop)

Bước 1: Đăng Ký Thành Viên

Trước khi tạo gian hàng bạn phải là thành viên của SANTPCN.COM

 

 

Bước 2: Tạo Gian Hàng (Shop) 

Sau khi bạn đăng ký xong thành viên bắt đầu Tạo gian hàng ( SHOP )

 

 

Bước 3: Xét duyệt gian hàng

Ban Quản Trị sẽ xem xét duyệt gian hàng của bạn.

Nếu thông tin bạn đầy đủ, phù hợp Ban Quản Trị sẽ kích hoạt gian hàng của bạn, bạn nhận được emal thông báo như sau:

 

 

Vậy là bạn đã thành công tạo gian hàng, bạn có thể bắt đầu đăng sản phẩm lên SANTPCN.COM

x
news-----chinhsach_detail
rocket