Quản lý TPCN ở Việt Nam như thế nào?

Quản lý TPCN ở Việt Nam như thế nào?

Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thực phẩm chức năng tại Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp phải "công bố hợp quy" hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm (gọi chung là công bố thực phẩm chức năng) thì mới đủ điều kiện để kinh doanh trên thị trường.

Với doanh nghiệp tự sản xuất sản phẩm thì phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định và có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp muốn quảng cáo sản phẩm cũng phải xin giấy phép quảng cáo trước khi quảng cáo.